Sprawozdanie merytoryczne z 2017 roku Fundacji Dobra Wola

W 2017 roku Fundacja skupiła się na pracy w międzynarodowej płaszczyźnie i wykorzystywaniem dorobku z międzynarodowej płaszczyzny w działaniach lokalnych. Aktywnie uczestniczyliśmy w europejskim programie Erasmus+.

Braliśmy udział w 3 strategicznych partnerstwach:

1)”Overhope” - praca na rzecz bezdomnej młodzieży;

2)”The filter Europe” - prewencyjna praca antytytoniowa, propagowanie zdrowego trybu życia;

3)”Eastern Europe open boundaries” - przeciwdziałanie radykalizacji wśród młodzieży, budowanie tolerancji i poczucia bezpieczeństwa dla obcokrajowców w Unii Europejskiej.

Zrealizowaliśmy projekt „Teatr-forum” - międzynarodowe szkolenie dla pracowników młodzieżowych o sposobach aktywizacji twórczych zdolności młodzieży i rozwiązywanie problemów w społeczeństwie (w kolektywach i małych grupach) za pomocą metod teatralnych.

Uczestniczyliśmy w projektach:

-”Learning Inclusive Forms of Exchange” - propagowanie włączenia społecznego;

-„Midsummer night’s dream” - nieformalna edukacja młodzieży w obrębie tematów solidarności i tolerancji.

__________________

Tekst jednolity w załączniku